Allmogegården i Tolarp

Hem Gården och Djuren Småbrukarlinjen Kulturmiljögård Foton Blogg Kontakt
 

 

Hej och välkomna!

Vi som driver Allmogegården heter Bengt och Maria. Vår strävan är att bruka gården på ett så hållbart sätt som möjligt, så att kommande generationer ska ha samma förutsättningar som vi, att leva av gården. Vi vill visa att det finns ett hållbart alternativ till det moderna jordbruket och till dagens matereriella och stressade liv. Det går att leva gott på en liten gård om man bara har fokus på livskvalitet istället för pengar, överkonsumtion och statusprylar.

Allmogegården brukas småskaligt, ekologisk och med stor hänsyn till såväl djur, människor och natur. I stället för traktor använder vi våra hästar till mycket av arbetet på gården. Vi lever till största delen på självhushåll. Vi har kor, får, höns och grisar. För oss är det viktigt att våra djur ska få ett så bra och, för dem, så naturligt liv som möjligt. Vi odlar grönsaker, vall och och gamla sorters spannmål till eget mjöl. Vi stävar efter ett hållbart och produktivt jordbruk på naturens villkor. Vi använder gödsel från gårdens djur, växelbruk, täckodling och samplantering för att bevara jorden mullhalt och bördighet. Det småskaliga och kulturellt förankrade jordbruket bygger på urgamla odlartraditioner med generationer av erfarenheter samtidigt som det är mer modernt än någonsin. Det bygger på en effektiv resursanvändning och kretsloppstänkande som är en förutsättning för ett hållbart jordbruk.

Vi arbetar också mycket med att restaurera och vårda kulturmiljön. Vårt mål är att återställa gården till så som den såg ut före 1950. Vi hugger ner granplanteringar och återställer slåtter-, hag- och ängsrmarker, lagar stenmurar, sätter gärdsgårdar och hamlar träd etc.
 

Vi vill vara en levande kulturmiljögård dit barn och vuxna kan komma och uppleva det traditionella och kulturellt förankrade jordbruket och dess kulturmiljöer. Till oss kan människor komma och uppleva en jordnära och avspänd kontakt med djur och natur och få en insikt i var maten kommer i från och dess betydelse.

Vi tar emot volontärer från hela världen, som vill lära sig mer om hållbart jordbruk och självhushåll, genom organisationen WWOOF.

Gården ligger enskilt och vackert beläget i natursköna Östra Vätterbranterna. Kulturmiljön präglas av blomsterrika hagmarker och slåtterängar, små och flikiga, stenrika åkrar, stenmurar, odlingsrösen och gärdesgårdar.

 

Ny film

Marcel från Schweiz har gjort en film om hästkörning på Allmogegården

Läs mer


Film

Malte från Danmark har gjort två filmer från Allmogegården:

Vår på Allmogegården 2015

Hötid på Allmogegården 2015

 

Vår blogg

Tack vare våra volontärer så kan ni läsa om vad som händer på Allmogegården i vår blogg.

Läs mer

Ett ekologiskt och hållbart jordbruk

Vi vill bruka vår gård på ett så hållbart sätt som möjligt utan att utarma eller förstöra. Vi vill försäkra oss om att även kommande generationer ska kunna leva lika bra på den här gården som vi. För oss är ett ekologiskt jordbruk mycket mer än bara avstå från konstgödsel och besprutningsmedel. Det är en helt annan odlingsmetod.

Läs mer

Självhushåll

Självhushåll är en av de viktigaste stöttepelarna i vår filosofi på Allmogegården. Det är viktigt för oss ur många aspekter. Både ur ekonomiska, kulturella, personliga och ideologiska

Läs mer

Återskapande av kulturlandskap

När Bengt köpte Tolarp 1986 hade det inte funnits några djur på gården på över 20 år och det mesta av åker- och betesmarker var igenväxta eller planterade med gran. År 2000 började arbetet med att återskapa det gamla kulturlandskapet.

Läs mer

WWOOF

Vi tar emot människor som vill lära sig mer om hur det är att leva på ett småbruk med focus på sjävhushåll genom organisationen WWOOF, www.wwoof.se. Som volontär pä Allmogegården får du uppleva ett mer gammeldags jordbruk. Du delar hus med många andra lika sinnade volontärer från hela världen.

Läs mer

Småskaligt gårdsslakteri

Vi är mitt uppe i byggnation av ett slakthus. Vår plan är att där kunna slakta alla våra egna djur men också kunna hjälpa småbrukare i närområdet med främst legoslakt.

Läs mer